Polityka Prywatności
- Pracownia Reklamy Eristo


Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników witryny Pracowni Reklamy Eristo.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Pracownia Reklamy Eristo.

Zakres Danych Osobowych

Gromadzimy dane, które użytkownicy podają dobrowolnie w formularzu kontaktowym. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem. W żadnym wypadku nie udostępniamy danych trzecim osobom bez wyraźnej zgody użytkownika.

Cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkownika. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookies w przeglądarce, co nie spowoduje problemów z korzystaniem z naszej witryny.

Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może również wnosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, a także skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

Środki Bezpieczeństwa

W celu ochrony danych osobowych użytkowników, stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w zakresie adekwatnym do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności chronimy dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Agencja Reklamowa Eristo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach i dodatkach użytkownicy zostaną poinformowani na stronie głównej witryny.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt poprzez formularz dostępny na stronie.

Data aktualizacji: 13.10.2023.